Relaxace

Relaxací obecně rozumíme stav lidského těla, kdy se uvolňuje svalové a psychické napětí. Odstraněním tenzí dochází k obnovení energie a pozitivnějšímu vnímání okolního světa. Relaxace tělesná může pomoci získat odstup nebo jiný pohled na aktuální problémy, je součástí psychohygieny a měla by být běžnou součástí života každého moderního člověka.
Relaxační techniky zahrnují velké množství pasívních i aktivních metod od masáží, relaxace pohybem až po dechová či různá tělesná cvičení a meditace. Mnohdy jde o jejich kombinace.

Orientální tanec jako rehabilitační a relaxační metoda

Ze své mnohaleté zkušenosti lektorky mohu doporučit profesionálně vedený orientální tanec jako výborný prostředek pro duševní relaxaci a odstranění či zmírnění tenzí a bolestí pohybového aparátu. Je vhodný pro všechny ženy bez rozdílu věku a postavy, je kladně vnímán a hodnocen zejména zralými ženami, protože je projevem ženské energie, kterou pomáhá rozvíjet či harmonizovat. Je založený na jemných, přirozených pohybech celého těla, střídá napětí s uvolněním, takže rovnoměrně procvičuje všechny tělesné partie.
Aby tanec fungoval jako rehabilitační a relaxační technika, je nutná znalost fungování lidského těla a dodržování pravidel zdravého pohybu. Samozřejmostí je rozcvička, dechová cvičení a integrace mnoha prvků z jógy i klasických, tedy lékaři uznávaných technik, včetně závěrečného protažení a uvolnění.

Relaxační technika „Autogenní trénink“ dle Dr.Schulze

Napětí v těle můžeme odstranit mnoha způsoby, jedním z nich je relaxační- uvolňovací- technika zvaná autogenní trénink. Princip spočívá v postupném uvolňování celého těla vlastní vůli podle jednoduchého schématu vycházejícího z lékařských poznatků i praxe.
Autogenní trénink kombinuje soustředění a uvolnění. Pomocí představ, navozování pocitů tíhy a tepla v těle, klidného dechu se učíme správně vnímat, co se právě děje ve vašem organizmu. Postupně dochází k uvolnění celého těla. Zpočátku může vést relaxaci zkušený lektor nebo můžete použít předem profesionálem připravený audio-záznam, později se naučíte kombinovat koncentraci s uvolněním sami a provádět ji v prostředí a způsobem, který vám nejvíce vyhovuje.

„Progresívní relaxace“ dle Dr.Jacobsona

Americký fyziolog a psycholog Edmund Jacobson (1888 – 1983) vytvořil tuto metodu jako efektivní cestu pro uvolnění svalového napětí a snížení úzkosti. Základní myšlenkou, ze které metoda vychází, je poznání, že být tělesně uvolněný je fyziologickým opakem být v tělesném napětí. Vytvořil soubor jednoduchých, praxí osvědčených terapeutických cvičení, které nám umožní dostat se z chronického svalové napětí či vnitřní nepohody zpět do klidu a rovnováhy a lépe se tak cítit tělesně a pak i duševně.
Progresivní relaxace je dynamičtější než autogenní trénink, princip spočívá v postupném řízeném napnutí a následném uvolnění všech svalových skupin. Cvičení se provádí v sedě nebo vleže, nejlépe v klidném prostředí a v soukromí. Půvab této metody však spočívá v možnosti použít jen některou její část v aktuální situaci, kdy pociťujete napětí. Provést se dá v podstatě kdekoli, pocit uvolnění se dostavuje okamžitě a uvolněním napětí v těle se dostaneme k uvolnění napětí psychického (viz práce s tělem).